Agroturystyka Kościerzyna, Nowa Kiszewa, Wdzydze, Kaszuby jako pomysł na wczasy!

Turystyka rolnicza (znana również jako agroturystyka Kościerzyna, Nowa Kiszewa, Wdzydze, Kaszuby) może przynieść znaczące korzyści rolnikom i społecznościom na styku rolniczo-miejskim Kaszub i innych hrabstw metropolitalnych. Wyniki badania przeprowadzonego przez odwiedzających wskazują, że agroturystyka ma znaczący wpływ ekonomiczny na lokalne gospodarki. Ponadto agroturystyka Kościerzyna, Nowa Kiszewa, Wdzydze, Kaszuby stwarza możliwości dywersyfikacji i zachęty ekonomiczne dla plantatorów, sprzyja rozwojowi gospodarczemu i pomaga uświadomić społeczeństwu ważny wkład rolnictwa w gospodarkę powiatu i jakość życia. Turystyka i rolnictwo to duży biznes w hrabstwie San Diego, zajmując odpowiednio drugie i czwarte miejsce jako największy przemysł hrabstwa (hrabstwo San Diego 1999). Aktualne trendy w branży turystycznej wskazują na rosnące zapotrzebowanie na eksperymentalną, praktyczną i niekonwencjonalną działalność turystyczną. Tendencja ta rozszerzyła się na sektor rolniczy, ponieważ rośnie również zainteresowanie atrakcjami turystycznymi związanymi z rolnictwem i gospodarstwami rolnymi. Względne znaczenie lokalnej turystyki i przemysłu rolnego może spowodować, że agroturystyka Kościerzyna, Nowa Kiszewa, Wdzydze, Kaszuby stanie się ważnym segmentem oferty turystycznej hrabstwa. Oprócz turystyki konwencjonalnej, przemysł turystyczny powiatu oferuje również turystykę historyczną i ekologiczną lub przyrodniczą. Marketing agroturystyki jako odrębnego segmentu branży turystycznej może przynieść znaczne korzyści dla lokalnego rolnictwa. Agroturystykę definiuje się jako każdą działalność prowadzoną przez rolnika dla przyjemności lub edukacji społeczeństwa, promowania produktów gospodarstwa i generowania dodatkowego dochodu z gospodarstwa. Obejmuje różnorodne obiekty i zajęcia, które są coraz bardziej dostępne w hrabstwie San Diego, takie jak festiwale rolnicze, wizyty na farmach, wycieczki po farmach, farmy pokazowe, pobyty na farmach, winiarnie, ścieżki szkółkarskie i muzea rolnicze. Ponadto istnieje ponad 20 certyfikowanych rynków rolniczych, które działają w większości zarejestrowanych społeczności hrabstwa. Połączenie dużego przemysłu turystycznego z wyjątkowością i różnorodnością lokalnego rolnictwa może zaoferować rolnikom zupełnie nowe możliwości dywersyfikacji działalności i źródeł dochodów z agroturystki z miasta Kościerzyna, Nowa Kiszewa, Wdzydze, Kaszuby, woj. pomorskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four + eight =